Uzufruktas

Uzufruktas - asmens gyvenimo trukmei ar apibrėžtam terminui, kuris negali būti ilgesnis už asmens gyvenimo trukmę, nustatyta teisė naudoti svetimą daiktą ir gauti iš jo vaisius, produkciją ir pajamas.

 

Šaltinis:

1. Civilinis kodeksas (žr. 4.141 str.)