Valdyba

Valdyba - kolegialus uždarosios akcinės bendrovės arba akcinės bendrovės valdymo organas. Valdybą sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, renkami ne ilgeniam kaip 4 m. laikotarpiui (kadencijų skaičius neribojamas). Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo.

 

Šaltinis: Akcinių bendrovių įstatymas