Veikiantis ūkio subjektas

Veikiančiu ūkio subjektu laikomas Juridinių asmenų registre įregistruotas, vykdantis ekonominę veiklą, turintis darbuotojų ir (arba) pajamų subjektas, teikiantis statistines ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui, metinę finansinę atskaitomybę - valstybės įmonei Registrų centrui, įmonių pelno mokesčio deklaracijas - Mokesčių inspekcijai, pažymas apie apdraustajam priskaičiuotas draudžiamąsias pajamas - Socialinio draudimo fondo valdybai.

 

Šaltinis: Statsitikos departamentas