Vienetų grupė

Vienetų grupė - grupė, kurią sudaro patronuojantis vienetas ir jo dukterinis arba keli dukteriniai vienetai, kuriuose patronuojantis vienetas turi daugiau kaip 25 procentus akcijų (pajų, dalių).


Šaltinis: Pelno mokesčio įstatymas