· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

You are currently browsing category

Žodynas

Gyventojų pajamų mokestis

Gyventojų pajamų mokestis (Kitaip pajamų mokestis arba GPM) – šiuo mokesčiu apmokestinamos gyventojų pajamos. Apskaičiuojant apmokestinamąsias gyventojo pajamas iš gautų ir (arba) uždirbtų pajamų atimamos neapmokestinamosios pajamos ir tam tikros išlaidos...

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje pateikiami duomenys apie įmonės nuosavo kapitalo pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. Parengta remiantis Įmonių finansinės atskaitomybės...

Akcinė bendrovė

Akcinė bendrovė (AB) – ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinias asmuo, kurio veiklos tikslas yra pelno siekimas, savo pasirinkimu vykdant ir plėtojant bet kurią įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę, finansinę ar pramoninę veiklą. Įstatymas numato,...

Vartotojų kainų indeksas

Vartotojų kainų indeksas (VKI) – rodiklis, rodantis vartojimo prekių ir paslaugų, kurias įsigyja, už kurias sumoka ir kurias namų ūkiai panaudoja tiesiogiai patenkinti vartojimo poreikius, vidutinį kainų lygio pokytį per tam tikrą laikotarpį. Vartotojų kainų...

Susiję asmenys

1. Fizinis asmuo ir jo sutuoktinis, sužadėtinis arba sugyventinis; 2. Fizinis asmuo ir asmenys, susiję su juo giminystės ryšiafis (tiesiąja giminystės linija iki antrojo laipsnio, šonine giminystės linija iki ketvirtojo laipsnio) arba svainystės santykiais (fizinis...

Nacionalinis biudžetas

Nacionalinį biudžetą sudaro: – valstybės biudžetas;- ir savivaldybių biudžetai. SoDros biudžetas į nacionalinio biudžeto sudėtį nepatenka. Nacionalinio biudžeto pajamas sudaro mokestinės ir nemokestinės pajamos. Tai valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų...