· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

You are currently browsing category

Žodynas

Įstaiga

Įstaiga – susivienijimas, vykdantis įstatymų nustatytas valstybės ar savivaldybės funkcijas, ar susivienijimas, veikiantis socialinio švietimo, mokslo, kultūros, sporto ar kitose panašiose srityse, kurio tikslas – tenkinti tam tikrus viešuosius interesus,...

Mokesčio deklaracija

Mokesčio deklaracija – mokesčių mokėtojo pateikiamas mokesčių administratoriui dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie mokesčių mokėtojo apskaičiuotą mokesčio sumą už mokesčio įstatyme nustatytą laikotarpį, taip pat su mokesčio apskaičiavimu ar sumokėjimu...

Biudžetas

Biudžetas – valstybės, vietinių valdymo organų, įmonių, įstaigų, šeimos ar bet kurio asmens tam tikro laikotarpio piniginių pajamų ir išlaidų balansas. Parengta remiantis 1. Mokomasis žodynas Ekonomikos terminai ir sąvokos (Vilniaus pedagoginis universitetas) /...

Kainų indeksas

Kainų indeksas – indeksas, apibūdinantis prekių rinkinio vidutinės kainos pasikeitimą per tam tikrą laiką. Vartojimo prekių kainų indeksas yra vienas iš labiausiai paplitusių statistinių rodiklių naudojamų gyvenimo lygio dinamikai įvertinti. Apskaičiuojamas...

Tikroji rinkos kaina

Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas. Parengta remiantis 1. Gyventojų pajamų mokesčio...

Filialas

Filialas – struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Juridinio asmens filialas nėra juridinis asmuo. Juridinis asmuo atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal juridinio...