· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

You are currently browsing category

Žodynas

Kontroliuojamasis vienetas

Kontroliuojamasis vienetas – vienetas, laikomas kontroliuojamu nuolatinio Lietuvos gyventojo (toliau – kontroliuojantis asmuo), jeigu: 1. Jis yra kontroliuojančio asmens kontroliuojamas paskutinę mokestinio laikotarpio dieną; ir 2. Jame kontroliuojantis...

Barteris

Barteris arba barteriniai mainai – prekių ir paslaugų apsikeitimo sistema nenaudojant pinigų kaip tarpininko. Tai natūriniai prekių mainai kuriais paremta prekyba leidžia išvengti valiutos panaudojimo. Prekės įvertinamos pagal pasaulines arba sutartines kainas...

Bendrasis nacionalinis produktas (BNP)

Bendrasis nacionalinis produktas (BNP) – bendra paslaugų ir gatavų prekių, kurias šalis pagamina ir pateikia per metus, piniginė išraiška, pridedant grynąsias pajams iš užsienio. Paprastai BNP apskaičiuojamas trimis būdais:1) sumuojant visų šalies gyventojų...

Leidžiami atskaitymai

Leidžiami atskaitymai – apmokestinamąjį pelną mažinančios įmonės sąnaudos, būtinos įmonės pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai – apmokestinamąjį pelną mažinančios įmonės sąnaudos, kurių dydis mokesčių tikslais...

Grynosios pardavimo pajamos

Pardavimo grynąsias pajamas sudaro ataskaitiniais finansiniais metais pardavus prekes ir paslaugas uždirbtos pajamos, iš kurių atimtos grąžintų prekių pardavimo, nukainojimo, nuolaidų sumos. Pardavimo pajamos (formulė) GP – Grynosios  pajamos (pardavimo...

Privalomasis rezervas

1. Bendrovėje sudaromi rezervai iš paskirstytinojo pelno, taip pat perkainojimo rezervas. 2. Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio ir gali būti naudojamas tik bendrovės nuostoliams...