· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

You are currently browsing category

Žodynas

Vienetų grupė

Vienetų grupė – grupė, kurią sudaro patronuojantis vienetas ir jo dukterinis arba keli dukteriniai vienetai, kuriuose patronuojantis vienetas turi daugiau kaip 25 procentus akcijų (pajų, dalių). Parengta remiantis 1. Pelno mokesčio...

Auditas

Metinės finansinės atskaitomybės auditas – nepriklausomas įmonės finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas. Parengta remiantis 1. Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito...

Valstybės skola

Valstybės skola – valdžios sektoriui priskirtų subjektų (vyriausybė, savivaldybės ir kt.), turinčių teisę skolintis, prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų konsoliduota (bendra) suma. Parengta remiantis 1. Valdžios sektoriaus skola užsieniui / Lietuvos...

Vieneto dalyvis

Vieneto dalyvis – asmuo, kuris turi nuosavybės teisę į vieneto turtą, arba asmuo, kuris neišsaugo nuosavybės teisių į vieneto turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (arba) pareigų, susijusių su vienetu. Parengta remiantis 1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas...

Franšizės davėjas

Franšizės davėjas (franšizės teisių turėtojas) – asmuo, kuriam priklauso verslas ir kuris pagal franšizės sutartį suteikia kitam asmeniui teisę užsiimti šiuo verslu (t.y. teisę prekiauti jo sukurtais produktais / paslaugomis, naudoti prekių ženklus,...

Registruotas nedarbas

Registruotas nedarbas – faktiškas darbo biržoje prisiregistravusių bedarbių ir darbingo amžiaus asmenų santykis, išreikštas procentais. Nedarbo lygis – bedarbių ir darbo jėgos santykis, išreikštas procentais. Parengta remiantis 1. Lietuvos darbo birža 2....