· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Tantjemų apmokestinimas

Informacija parengta remiantis teisės aktais, galiojusiais 2021-06-01

Sėkmingai dirbanti įmonė savo valdybos ir stebėtojų tarybos nariams gali išmokėti atlygį. Kasmetiniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu su finansinių metų laikotarpio pelnu ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimu gali būti priimtas sprendimas išmokėti tantjemas (tantjemà [pranc. tantième — dalis]) Šiam tikslui reikalingas sprendimas priimamas kvalifikuota balsų dauguma.

Tantjemos – tai vienas iš būdų išmokėti dalį pelno įmonės savininkams kaip atlygį už veiklą įmonėje. Šioms išmokoms yra taikomas dydžio apribojimas – paskirstoma dalis negali viršyti penktadalio (1/5) grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno bei negali būti didesnė kaip trečdalis (1/3) dividendais išmokamos sumos. Avansų tantjemos nėra mokamos – tai yra draudžiama, jos gali būti išmokamos tik kartą per metus ir tik už metinį laikotarpį. Be to, kaip ir dividendų, tantjemų įmonė negali išmokėti tais atvejais, jeigu ji turi mokestinių nepriemokų.

Įmonei tai patrauklus būdas išmokėti finansinių ataskaitinių metų pelno dalį, kadangi šis metodas leidžia sutaupyti pelno mokesčio bei gyventojų pajamų mokesčio.

Be to, tantjemos yra priskiriamos prie leidžiamų atskaitymų (t.y. už jas nėra prievolės mokėti pelno mokestį)

Tantjemos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Tantjemoms nustatyti pajamų mokesčio tarifai:
  • 20 % – pajamų daliai, neviršijančiai 84 VDU* (104277.60 EUR),
  • 32 % – pajamų daliai, viršijančiai 84 VDU.

Įmonė kaip draudėja Sodros įmokų nuo tantjemų neskaičiuoja. Visos įmokos turi būti išskaičiuotos iš valdybos ar stebėtojų tarybos nario tantjemų:
1) VSD įmokos
  • 8.72%, jeigu nedalyvauja pensijų kaupime;
  • 10.82%, jeigu apdraustasis moka papildomą 2.1% pensijų įmoką savo lėšomis;
  • 11.72%, jeigu apdraustasis moka papildomą 3% pensijų įmoką savo lėšomis.
2) PSD įmokos 6.98%

Palyginant tantjemas su dividendais, kai kuriais atvejais įmonės gali sutaupyti mokesčių, pavyzdžiui:

Išmokant dividendus, mokamas 15% pelno mokestis ir 15% gyventojų pajamų mokestis;
Išmokant tantjemas, mokamas 20% (pajamų daliai, viršijančiai 84 VDU – 32%) gyventojų pajamų mokestis.

Valdyba renka įmonės stebėtojų taryba arba visuotinis susirinkimas. Tai įmonės valdymo organas kuris sudaro įmonės veiklos strategiją, kuria vidinę struktūrą, nustato darbuotojų pareigybes ir kitaip dalyvauja įmonės veikloje. Valdybą gali sudaryti ne mažesnė nei trijų asmenų grupė. Valdyboje gali būti ne tik įmonės darbutojai bet ir savininkai, vadovai bei kiti tretieji asmenys. Dažniausiai kalbėdami apie įmonės valdybą mes kalbame apie akcines bendroves (AB), kadangi tokio tipo įmonės privalo turėti šį valdymo organą, tačiau bet kuri uždaroji akcinė bendrovė (UAB) taip pat gali įkurti valdybą (šiuo metu tai nėra privaloma).

Parengta remiantis


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!