· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Tantjemų apmokestinimas

Informacija parengta remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Įmonė dalį ataskaitinių finansinių metų pelno gali paskirstyti išmokėdama tantjemas ir sutaupyti pelno bei gyventojų pajamų mokesčius.

Tantjemos – tai pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

Pelno mokesčio įstatymas suteikia teisę tantjemas priskirti leidžiamiems atskaitymams, t. y. už šias išmokas nereikia mokėti pelno mokesčio.

Tantjemos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Tantjemoms nustatyti pajamų mokesčio tarifai:
20 % – pajamų daliai, neviršijančiai 84 VDU* (104277.60 EUR),
32 % – pajamų daliai, viršijančiai 84 VDU.

Įmonė kaip draudėja Sodros įmokų nuo tantjemų neskaičiuoja. Visos įmokos turi būti išskaičiuotos iš valdybos ar stebėtojų tarybos nario tantjemų:
1) VSD įmokos
8.72%, jeigu nedalyvauja pensijų kaupime;
10.82%, jeigu apdraustasis moka papildomą 2.1% pensijų įmoką savo lėšomis;
11.72%, jeigu apdraustasis moka papildomą 3% pensijų įmoką savo lėšomis.
2) PSD įmokos 6.98%

Lyginant tantjemas su dividendais, įmonės, mokančios 15% pelno mokestį, kai kuriais atvejais sutaupo, pavyzdžiui:
Jei išmokami dividendai, mokamas 15% pelno mokestis ir 15% gyventojų pajamų mokestis;
Jei išmokamos tantjemos, mokamas 20% (pajamų daliai, viršijančiai 84 VDU – 32%) gyventojų pajamų mokestis.

Tantjemoms išmokėti galima skirti ne daugiau kaip 20% grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno ir ne daugiau kaip 1/3 dividendų išmokėjimui paskirtos sumos.

Tantjemas galima išmokėti tik tuo atveju, jei bendrovė dirbo pelningai. Jei bendrovė per nustatytus terminus yra nesumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, tantjemų mokėti negalima, šių išmokų taip pat negalima mokėti avansu.

Kad galima būtų išmokėti tantjemas, ataskaitiniais metais bendrovėje turi veikti valdyba. Pirmą kartą sudarant valdybą reikia pakeisti ir įregistruoti naujus įstatus. Valdybai sudaryti reikia ne mažiau 3 asmenų. Valdybos nariais gali būti tiek įmonės vadovas, darbuotojai, akcininkai, tiek tretieji asmenys.

Parengta remiantis


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!