· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Pajamų deklaravimas

Informacija parengta remiantis teisės aktais, galiojusiais 2023-03-01

Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų deklaravimas vykdomas už praėjusius kalendorinius metus. Verta paminėti, jog tam tikrais atvejais reikalingas ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų deklaravimas.

Kas privalo deklaruoti pajamas?

• Asmenys gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, privalantys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD);
• Asmenys privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą;
• Gyventojai, vykdę individualią veiklą pagal pažymą ar turėję verslo liudijimus;
• Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą;
• Gavę kitokių pajamų, dėl kurių atsiranda prievolė pildyti pajamų deklaraciją;
• Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį;
• Privalantys perskaičiuoti pajamų mokestį, taikant progresyvius pajamų mokesčio tarifus;
• Galutinai iš Lietuvos išvykę gyventojai, išbuvę Lietuvoje 183 dienas ar ilgiau;

Kada bus suformuotos preliminarios deklaracijos 2024?

Paprastai pajamų deklaravimas prasideda pavasarį (Kovo mėnesio pradžioje), kuomet VMI gavus ir apdorojus trečiųjų asmenų pateiktus duomenis gali suformuoti preliminarius pajamų deklaravimo dokumentus.

Iki kada reikia deklaruoti pajamas 2024?

VMI rekomenduoja deklaruoti pajamas kaip įmanoma greičiau, tačiau kiekvienais metais nurodomas konkretus terminas, iki kada privalu deklaruoti pajamas bei, esant reikalui sumokėti mokestinę nepriemoką. 2023 metais toks terminas buvo liepos 1 diena.

Atnaujinta: Pajamų deklaravimas 2024

• Deklaruoti pajamas už 2023 m. gyventojams rekomenduojama nuo kovo 1 d., kai bus gauti, patikrinti ir pagal poreikį patikslinti preliminarioje deklaracijoje esantys duomenys.

• Galutinai išvykstantys iš Lietuvos jau gali teikti deklaracijas ir už 2024 m.

VMI EDS Deklaravimas

Spauskite čia jeigu norite prisijungti ir pamatyti preliminarias deklaracijas
Parengta remiantis
1. Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas; www.vmi.lt;
2. Lietuvos Respublikos Seimas “Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas“; GPM įstatymas;
3. Pajamų deklaravimas 2024;


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!