· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Leidžiami atskaitymai

Leidžiami atskaitymai – apmokestinamąjį pelną mažinančios įmonės sąnaudos, būtinos įmonės pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti.

Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai – apmokestinamąjį pelną mažinančios įmonės sąnaudos, kurių dydis mokesčių tikslais yra ribojamas t.y.:
1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos;
2. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos;
3. Komandiruočių sąnaudos;
4. Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos;
5. Natūraliosios netekties nuostoliai;
6. Mokesčiai;
7. Beviltiškos skolos;
8. Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai, kuri nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas;
9. Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai;
10. Parama;
11. Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos;
12. Mokestinio laikotarpio nuostoliai.

Parengta remiantis
  1. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas / 17 straipsnis. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka.
  2. Įmonės leidžiami ir neleidžiami atskaitymai.
  3. Sąnaudų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams – VMI


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!