· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Apmokestinimas mažinant įstatinį kapitalą

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01

Jeigu įstatinio kapitalo mažinimas atliekamas siekiant akcininkams išmokėti įmonės lėšas, akcininkų gautos pajamos apmokestinamos tuomet, kai įstatinis kapitalas buvo didintas iš bendrovės lėšų.

Jeigu įmonės akcininkai yra fiziniai asmenys, jų gautos pajamos sumažinus įstatinį kapitalą apmokestinamos 15 % pajamų mokesčiu, jeigu juridiniai asmenys – 15 % pelno mokesčiu.

Jeigu įstatinis kapitalas buvo didinamas papildomais akcininkų įnašais, akcininkų atsiimti įnašai nelaikomi jų pajamomis ir nėra apmokestinami.

Jeigu įstatinis kapitalas buvo didinamas akcininkų įnašais ir įmonės lėšomis, o vėliau mažinamas, laikoma, kad pirmiausia akcininkams išmokama ta įstatinio kapitalo dalis, kuri buvo sudaryta padidinus įstatinį kapitalą iš įmonės lėšų, o ne iš akcininko įnašų.

Pavyzdžiai

1. Steigiant bendrovę, jos įstatinis kapitalas buvo 50000 EUR. Vėliau papildomais akcininko įnašais jis padidintas iki 100000 EUR. Įstatinį kapitalą sumažinus iki 10000 EUR, akcininkui išmokėta 90000 EUR suma neapmokestinama.

2. Steigiant bendrovę, jos įstatinis kapitalas buvo 50000 EUR. Vėliau iš bendrovės lėšų jis padidintas iki 100000 EUR. Bendrovei sumažinus įstatinį kapitalą iki 10000 EUR, akcininkui išmokama 90000 EUR. Laikoma, kad pirmiausia išmokėta iš bendrovės lėšų padidinta įstatinio kapitalo dalis – 50000 EUR, kuri yra apmokestinama. Likusią 40000 EUR išmokos dalį sudaro atsiimtas akcininko įnašas, kuris nėra apmokestinamas.

Svarbu žinoti:
Pasitarkite su specialistu, jeigu dėl įstatinio kapitalo sumažinimo bendrovės akcininkui išmokama lėšų suma yra didesnė už akcijų įsigijimo kainą.

Susijusi informacija

Parengta remiantis


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!