· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra naudojamas juridinių asmenų, rengiant metinių finansinių ataskaitų rinkinį. O taip pat ir teikiant paramą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas valstybės paramos formas.

Vidutinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimas šiek tiek skiriasi priklausomai nuo to, kuriuo tikslu yra skaičiuojamas šis rodiklis, plačiau apie tai galite paskaityti šiame išsamiame straipsnyje.

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius formulė

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą

D      – vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;
Dgr0 – darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
Ds    – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų sausio 31 d.;
Dv    – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų vasario 28 d. arba 29 d.;
     – kitų mėnesių ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius;
Dl     – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų lapkričio 30 d.;
Dgr1 – darbuotojų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Parengta remiantis
1. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
2. Finansų ministro įsakymas “Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!