· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

SKAIČIUOKLĖ: Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius

Ataskaitiniai metai:
Darbuotojų skaičius 2023 Gruodžio 31:
Darbuotojų skaičius 2024 Sausio 31:
Darbuotojų skaičius 2024 Vasario 29:
Darbuotojų skaičius 2024 Kovo 31:
Darbuotojų skaičius 2024 Balandžio 30:
Darbuotojų skaičius 2024 Gegužės 31:
Darbuotojų skaičius 2024 Birželio 30:
Darbuotojų skaičius 2024 Liepos 31:
Darbuotojų skaičius 2024 Rugpjūčio 31:
Darbuotojų skaičius 2024 Rugsėjo 30:
Darbuotojų skaičius 2024 Spalio 31:
Darbuotojų skaičius 2024 Lapkričio 30:
Darbuotojų skaičius 2024 Gruodžio 31:
Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais:

Skaičiuoti

Išvalyti formą

Svarbu: Skaičiuoklė remiasi galiojančia vidutinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo formule kurią galite rasti čia.

  • Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių sumuojami visi darbuotojai, neatsižvelgiant į jų per ataskaitinius metus dirbtą laiką.
  • Jei juridinio asmens ataskaitiniai metai trumpesni arba ilgesni negu 12 mėnesių, skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, dalijama iš 12, neatsižvelgiant į mėnesių, kuriais juridinis asmuo vykdė veiklą, skaičių.
  • Jei juridinio asmens ataskaitiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių pagal Taisyklių 4 punkte nurodytą formulę, atitinkamai imamas praėjusių ataskaitinių metų paskutinio mėnesio ir ataskaitinių metų iš eilės einančių 12 mėnesių darbuotojų skaičius.
  • Jei ataskaitinių metų paskutinė tam tikro mėnesio diena yra poilsio ar šventės diena, skaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių, imamas darbuotojų skaičius paskutinę to mėnesio darbo dieną.
  • Apskaičiuotas vidutinis darbuotojų skaičius apvalinamas iki sveikojo skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.

 

Parengta remiantis
  1. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas
  2. Finansų ministro įsakymas “Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
  3. Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!