· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Darbo teisė

Vidutinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimas

1. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą Skaičius, apskaičiuotas pagal žemiau pateiktas taisykles, yra naudojamas pelno siekiančių juridinių asmenų, rengiant metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą ir vertinant finansinių ataskaitų audito privalomumą vadovaujantis...

Nelaimingas atsitikimas darbe

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-05-01 Įvykiai darbe, nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš darbo Įvykis darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai (toliau - įvykis darbe) - įvykis, įskaitant eismo įvykį, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai...

Privalomi žurnalai įmonėje

__________ * Žurnalas privalo būti saugomas 10 metų nuo paskutinio įrašo žurnale. ** Žurnalas privalo būti saugomas 75 metus nuo paskutinio įrašo registre. Privalomų žurnalų pildymas - Ant kiekvieno registravimo žurnalo turi būti nurodyta juridinio asmens kodas, pavadinimas,...

Darbo sutarties forma

Darbo sutartis visuomet sudaroma raštu. Tam reikalingi du egzemplioriai iš kurių vienas atiduodamas darbuotojui, o kitas saugomas įmonėje. Šią sutartį pasirašo darbdavys (arba jo įgaliotas asmuo, pvz direktorius ar ofiso vadovas) bei darbuotojas. Už darbo sutarties paruošimą ir antrojo egzemplioriaus...

Kaip sudaroma protinga darbo sutartis

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01 Remiantis darbo kodekso (toliau - DK) 32 str., darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja...

Ar galima sumažinti darbuotojo algą

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-05-01 Remiantis darbo kodekso 33 str., darbo sutarties sąlygos yra būtinosios ir papildomos. Būtinosios darbo sutarties sąlygos – sąlygos (darbo funkcija, darbo apmokėjimo sąlygos ir darbovietė), dėl kurių susitarus laikoma, kad darbo...

Atostogų suteikimas

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01 Atostogos yra darbuotojo konstitucinės teisės į tinkamą poilsio laiką sudedamoji dalis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 49 str. įtvirtinta kiekvieno dirbančio žmogaus teisė turėti poilsį ir laisvalaikį, mokamas kasmetines...

Minimalus darbo užmokestis

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01; Aktualumas peržiūrėtas 2021-01-05 Lietuvoje, kaip ir daugumoje Europos valstybių, yra taikoma minimaliojo darbo užmokesčio koncepcija, kurios esmė yra ta, kad valstybė nustato tam tikrą darbuotojui mokamo darbo užmokesčio...

Darbo sutarties nutraukimas

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01 Darbo sutarties nutraukimo pagrindai Vienas iš darbo santykių pasibaigimo būdų yra darbo sutarties nutraukimas Darbo kodekse (toliau - DK) numatytais pagrindais: 1) Nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu; 2) Nutraukus darbo...

Direktoriaus pareigos

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01 Pagrindinės pareigos Civilinis kodeksas (CK) bei Akcinių bendrovių įstatymas (ABĮ) nustato vadovui pareigas, kurių jis privalo laikytis bei kuriomis privalo vadovautis savo veikloje: 1. Pareiga veikti sąžiningai ir protingai;2....


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!