· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Darbo teisė

Vidutinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimas

1. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą Skaičius, apskaičiuotas pagal žemiau pateiktas taisykles, yra naudojamas pelno siekiančių juridinių asmenų, rengiant metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą ir vertinant finansinių ataskaitų audito privalomumą vadovaujantis...

Nelaimingas atsitikimas darbe

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-05-01 Įvykiai darbe, nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą ar iš darbo Įvykis darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai (toliau - įvykis darbe) - įvykis, įskaitant eismo įvykį, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai...

Privalomi žurnalai įmonėje

__________ * Žurnalas privalo būti saugomas 10 metų nuo paskutinio įrašo žurnale. ** Žurnalas privalo būti saugomas 75 metus nuo paskutinio įrašo registre. *** Reikalavimas turėti žurnalą panaikintas vyriausybės nutarimu "Dėl Valstybinių Kontrolės Institucijų Atliekamų...

Darbo sutarties forma

Darbo sutartis visuomet sudaroma raštu. Tam reikalingi du egzemplioriai iš kurių vienas atiduodamas darbuotojui, o kitas saugomas įmonėje. Šią sutartį pasirašo darbdavys (arba jo įgaliotas asmuo, pvz direktorius ar ofiso vadovas) bei darbuotojas. Už darbo sutarties paruošimą ir antrojo egzemplioriaus...

Kaip sudaroma protinga darbo sutartis

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01 Remiantis darbo kodekso (toliau - DK) 32 str., darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja...

Atostogų suteikimas

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01 Atostogos yra darbuotojo konstitucinės teisės į tinkamą poilsio laiką sudedamoji dalis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 49 str. įtvirtinta kiekvieno dirbančio žmogaus teisė turėti poilsį ir laisvalaikį, mokamas kasmetines...

Minimalus darbo užmokestis

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01; Aktualumas peržiūrėtas 2021-01-05 Lietuvoje, kaip ir daugumoje Europos valstybių, yra taikoma minimaliojo darbo užmokesčio koncepcija, kurios esmė yra ta, kad valstybė nustato tam tikrą darbuotojui mokamo darbo užmokesčio...

Darbo sutarties nutraukimas

Informacija buvo parengta remiantis teisės aktais, kurie galiojo 2020-01-01 Kokiais teisiniais pagrindais galima nutraukti darbo sutartį? Darbo santykius galima pabaigti, nutraukus darbo sutartį Darbo kodekse (tolesnis sutrumpinimas – DK) nustatytais pagrindais:1) Nutraukus darbo sutartį šalių...

Direktoriaus pareigos

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01 Pagrindinės pareigos Civilinis kodeksas (CK) bei Akcinių bendrovių įstatymas (ABĮ) nustato vadovui pareigas, kurių jis privalo laikytis bei kuriomis privalo vadovautis savo veikloje: 1. Pareiga veikti sąžiningai ir protingai;2....

Praktikantas įmonėje

Straipsnis parašytas remiantis teisės aktais, galiojusiais 2020-01-01 Darbdaviams aktualūs klausimai dėl studento-praktikanto darbo įforminimo ir darbo apmokėjimo, kitų praktikos atlikimo sąlygų. LR mokslo ir studijų įstatymo 53 str. 16 d. įtvirtinta nuostata, pagal studijų programą numatytai...


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!