Akcininkas

Akcininkas - fizinis ar juridinis asmuo, valstybė ar savivaldybė, kuri įstatymų nustatyta tvarka turi įsigijusi bent vieną akcinės bendrovės akciją.

 

Akcininkas - fizinis ir juridinis asmuo, kuris turi įsigijęs bendrovės akcijų. Kiekvienas akcininkas bendrovėje turi tokias teises, kokias suteikia jam nuosavybės teise priklausančios bendrovės akcijos. Esant toms pačioms aplinkybėms visi tos pačios klasės akcijų savininkai turi vienodas teises ir pareigas.

 


Šaltinis: 

1. Akcinių bendrovių įstatymas

2. Vilniaus pedagoginis universitetas