Įmonė

Įmonė - tai susivienijimas, užsiimantis ūkine komercine veikla arba veikla, kuria siekiama naudos jos steigėjams.

 

Šaltinis: Civilinio kodekso komentaras. Antroji knyga. Asmenys. Vilnius, 2002