Leidžiami atskaitymai

Leidžiami atskaitymai - apmokestinamąjį pelną mažinančios įmonės sąnaudos, būtinos įmonės pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti.

 

Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai - apmokestinamąjį pelną mažinančios įmonės sąnaudos, kurių dydis mokesčių tikslais yra ribojamas t.y.:
1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos;
2. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos;
3. Komandiruočių sąnaudos;
4. Reklamos ir reprezentacijos sąnaudos;
5. Natūraliosios netekties nuostoliai;
6. Mokesčiai;
7. Beviltiškos skolos;
8. Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai, kuri nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas;
9. Specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai;
10. Parama;
11. Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos;
12. Mokestinio laikotarpio nuostoliai.

 

 

Šaltinis:
1. Pelno mokesčio įstatymas (žr. 17 str.)