Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita - finansinė ataskaita, kurioje nurodomos įmonės ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos.

 

Šaltinis: Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas