· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

You are currently browsing category

Žodynas

Užsienio vienetas

Užsienio vienetas – užsienio valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet koks kitoks užsienyje įsteigtas, įkurtas ar kitaip...

Mokestinė paskola

Mokestinė paskola – laiku nesumokėtų mokesčių mokėjimo atidėjimas. Sprendimą atidėti mokestinės nepriemokos mokėjimą gali priimti mokesčių administratorius. Tokio sprendimo pagrindu, mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius, sudaro mokestinės paskolos...

Subsidija

Subsidija – valstybės ar kitų asmenų finansinė parama ar mokesčių nuolaidos, kurių nereikia grąžinti. Subsidija veikia kaip rinkos reguliavimo priemonė pasirinktiems asmenims remti, tačiau ji pažeidžia laisvąją konkurenciją. Parengta remiantis 1. VMI...

Pajamos natūra

Pajamos natūra – neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina gautas turtas, paslaugos arba kita nauda (jei naudos davėjas turėjo tikslą naudą duoti konkrečiam asmeniui), kai gauto turto, paslaugų ar kitos naudos ekvivalentas pinigine išraiška pagal Gyventojų...

Intelektinė nuosavybė

Intelektinė nuosavybė – nematerialus kūrybinio darbo produktas pvz., išradimas, prekės ženklas, gamybos procesas, autoriaus teisės į literatūros, muzikos, fotografijos, kūrinius. Pvz., knyga kaip daiktas yra materiali nuosavybė, tačiau joje esantis romanas yra...

Vienetas

Vienetas – Lietuvos vienetas ir užsienio vienetas. Lietuvos vienetas – juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat užsienio vieneto filialas arba atstovybė, įsteigti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka...