· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Akcija

1. Akcija – vertybinis popierius, patvirtinantis jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant uždarąją akcinę bendrovę (UAB) ar akcinę bendrovę (AB), jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti dividendą, teisę į dalį UAB ar AB turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises.

2. Akcija – vertybinis popierius, patvirtinantis jos turėtojo (akcininko) teisę dalyvauti valdant įmonę, jeigu įstatymai nenustato ko kita, teisę gauti akcinės įmonės pelno dalį dividendais ir teisę į dalį įmonės turto, likusio po jos likvidavimo, ir kitas įstatymų nustatytas teises. Akcijos gali būti vardinės arba pareikštinės, paprastos arba privilegijuotos, materialios ir nematerialios.

Parengta remiantis

1. Akcinių bendrovių įstatymas
2. Civilinis kodeksas


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!