· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Bendrasis vidaus produktas (BVP)

Bendrasis vidaus produktas (BVP) – visų paslaugų ir prekių, pagamintų šalyje per tam tikrą laiką naudojant gamybos veiksnius neatsižvelgiant į tai, kurios šalies piliečiams tie veiksniai priklauso, piniginė išraiška.

Bendrąjį šalies produktą galima apskaičiuoti trimis būdais:

1. sumuojant vertes, kurias sukuria kiekviena ūkio šaka, pagamindama metinę produkciją (produkcijos apimties metodas);
2. sumuojant pajamas, gaunamas už tam tikrą metinę produkciją;
3. sumuojant metines išlaidas, reikalingas pagaminti prekėms ir teikti paslaugoms (išlaidų metodas).

Parengta remiantis

1. Mokomasis žodynas Ekonomikos terminai ir sąvokos (Vilniaus pedagoginis universitetas) / Vilnius 1999 m.
prof. habil. dr. Juozas Bagdanavičius /  doc. dr. Petras Stankevičius /  doc. dr. Vytautas Lukoševičius


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!