· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Finansinė atskaitomybė

Finansinė atskaitomybė – įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų duomenų ir jų aiškinimo rengimas nustatyta forma.

Finansinę atskaitomybę sudaro ataskaitų rinkinys:
1. balansas;
2. pelno (nuostolių) ataskaita;
3. pinigų srautų ataskaita;
4. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;
5. aiškinamasis raštas;
6. metinis pranešimas.

Parengta remiantis

1. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas
2. 1-asis verslo apskaitos standartas “Finansinė atskaitomybė


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!