· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Patronuojanti įmonė

Patronuojanti įmonė (bendrovė) – įmonė, kuri kitai įmonei gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį.

Tiesioginis lemiamas poveikis įmonei atsiranda dėl bent vienos iš šių sąlygų:

1) įmonė turi kitos įmonės daugiau kaip pusę dalyvių balsavimo teisių;
2) įmonė, būdama kitos įmonės dalyvė, turi teisę rinkti arba atšaukti tos kitos įmonės vadovą, daugumą valdymo ar priežiūros organo narių;
3) įmonė turi teisę kitai įmonei daryti lemiamą poveikį pagal su šia įmone sudarytą sutartį arba pagal steigimo sutartį ar įstatus;
4) įmonė, būdama kitos įmonės dalyvė, pagal susitarimus su kitais tos kitos įmonės dalyviais gali spręsti, kaip panaudoti daugiau kaip pusę tos įmonės dalyvių balsų.

Netiesioginis lemiamas poveikis įmonei daromas kitai įmonei per savo dukterines įmones arba dukterinių įmonių dukterines įmones dėl bent vienos iš aukščiau nurodytų sąlygų.

Parengta remiantis
1. Įmonių grupių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymas (žr. 3 str. 9 d.)
2. Akcinių bendrovių įstatymas (žr. 5 str.)


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!