· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas – tai turtas, kuris gali būti naudojamas vieneto pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ar naudai vieneto darbuotojams ir (arba) jų šeimos nariams teikti trumpiau kaip vienerius metus, o jo įsigijimo kaina į vienetui leidžiamas atskaityti sąnaudas įskaitoma tą mokestinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti.

Trumpalaikis turtas gali būti materialusis (turintis materialią būseną) arba nematerialusis (neturintis materialios būsenos).

Parengta remiantis
1. Pelno mokesčio įstatymas


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!