· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

Turtas

1. Turtas – kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai ir išvestinės finansinės priemonės, kitas nematerialus turtas.

2. Turtas – vieneto įsigytos materialios, nematerialios ir finansinės vertybės. Vieneto turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

3. Turtas – materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės, kurias valdo ir naudoja ir (arba) kuriomis disponuoja ūkio subjektas, ir kurias naudojant tikimasi gauti ekonominės nudos.

Parengta remiantis
1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
2. Pelno mokesčio įstatymas
3. Buhalterinės apskaitos įstatymas


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!