· Konsultacijos
· Teisiniai pagrindai
· Mokesčių sistema
· Atsakymai į klausimus

VILIBOR

VILIBOR (Vilnius Interbank Offered Rate) – vidutinės tarpbankinės palūkanų normos, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams.

Lietuvos bankas – Lietuvos Respublikos centrinis bankas – skaičiuoja VILIBOR indeksą pagal šalies komercinių bankų skelbiamas kotiruotes (skolinimo palūkanų normas). Taikant tokį pat metodą atitinkami indeksai skaičiuojami ir kitose valstybėse.

Skaičiuojamos ir skelbiamos 1 nakties, 1 savaitės, 2 savaičių, 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir 1 metų VILIBOR.

VILIBOR apskaičiavimui naudojamos minėtų terminų ne mažiau kaip 5 bankų skelbiamos palūkanų normos. Šie bankai turi atlikti operacijas tarpbankinėje indėlių ir paskolų rinkoje bei būti didžiausiais jos dalyviais.

Palūkanų normos fiksuojamos 11 val. ryto Lietuvos laiku.

Kiekvieno termino VILIBOR apskaičiuojamos taip: didžiausia ir mažiausia užfiksuotos atitinkamo termino palūkanų normos atmetamos, o iš likusių atitinkamo termino palūkanų normų apskaičiuojamas aritmetinis vidurkis.

VILIBOR apskaičiuojamos ir skelbiamos kiekvieną darbo dieną.

Parengta remiantis

1. Lietuvos bankas


Reikalinga profesionali konsultacija?

Vis dar turite klausimų? Mes pasiruošę Jums padėti!